Kontakty

Tel.: +421 650 822 024
E-mail: sk@bitstock.com

službu BitStock zaisťuje spoločnosť:

wBTCb.sk, s.r.o.

Kukučínova 468
087 01 Giraltovce
Slovensko

IČ: 48 224 693

Konajúcim konateľom Bc. Martinem Stránským
Zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou 31680/P na Okresnom súde Prešov, dátum zápisu 8. júla 2015